Associació de Periodistes i Escriptors Agraris de Catalunya

Patrocinadors

image002

agricultura_165.jpg

logo-irta.jpg

Col·laboradors

col.jpg

icea-165.jpg

05 Juliol 2022 | Notícies

Els conills, una plaga agrícola controlable per fumigació

Article del soci Francesc X. Miarnau Domènech, responsable de Desenvolupament de  Maiarnau Agritrecno.

La despoblació rural, en especial en masies i cases de camp i l’abandó de conreus ha incrementat la superfície forestal, la multiplicació de la fauna salvatge afavorida per la disminució del control cinegètic, en especial del porc senglar i conills. Però centrem-nos en el conill, els controls indiscriminats durant anys dels seus depredadors; guineus, rapinyaires..... ha estat determinant en el que ha passat a ser una verdadera plaga, que creix exponencialment afectant nombrosos conreus llenyosos, arbustius i extensius.

Anàlisis dels mercats agrícola, forestal i pesquer; maig a juny 2022
14 Juny 2022 | Notícies

Anàlisis dels mercats agrícola, forestal i pesquer; maig a juny 2022

El present document constitueix una versió actualitzada (en castellà), de l'anàlisi del Copa i de la Cogeca amb la referència COV(22)2123. El mateix és una recopilació no exhaustiva de les contribucions rebudes per part de les organitzacions nacionals membres del Copa i de la Cogeca. 

Introducción

Desde el Copa y la Cogeca vemos con buenos ojos que la presidenta Ursula von der Leyen se haya unido a las advertencias del comisario Wojciechowski, la FAO y la ONU sobre el posible déficit de alimentos como consecuencia de la agresión rusa, y a su llamamiento urgente para que la Unión Europea incremente su producción alimentaria. Los servicios de la Comisión pronostican que se necesitará un aumento del 30 % en las exportaciones de cereales para paliar las repercusiones en los mercados mundiales. Sin duda, el aprovechar todas las tierras productivas disponibles, potenciar la productividad agrícola y utilizar tecnologías seguras ayudará a lograr tal objetivo.

En direm bioeconomia, i ara toca
05 abril 2022 | Opinió

En direm bioeconomia, i ara toca

 Article del soci Francesc Reguant, Director de l’Observatori d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes, publicat a viaempresa

En direm bioeconomia, i ara toca

Com si fos un conte per explicar al meu net. La nostra subsistència i el nostre benestar depenen de l’energia. El sòl, una mica la terra i una puça la Lluna són les fonts d’energia primàries, que podem considerar permanents. El Sol és tan generós que va “inventar” la funció clorofíl·lica per convertir les pedres amb una cosa tan guapa com les plantes. Les plantes gaudien felices de l’energia però  aquesta desbordava les seves necessitats. Llavors varen pensar que podrien estalviar-ne pel futur, i van començar a emmagatzemar energia en forma de carbó i de petroli. Durant un milió d’anys l’home usava l’energia de les plantes però desconeixia l’existència dels estalvis.